Varmt Välkommen

lolbullettease2023
måste springa

Psykoterapi


Jag legitimerades 2006 vid Sankt Lukas i Göteborg. Jag arbetar på psykodynamisk grund men det hindrar förstås inte att jag använder mig utav andra goda metoder för att kunna stödja min konfident.


Psykoterapi är behandling genom samtal vilket kan öppna vägar för ett konstruktivt sätt att hantera ditt liv och din vardag. Man kan behöva på ett djupare plan befria sig från det som ligger i vägen för förståelse och tillväxt. Utgångspunkten i terapin är din livssituation.


Jag brukar inleda en samtalsrelation med att ställa frågan "Vad har du på hjärtat?"

Tillsammans försöker vi mejsla ut vad som tynger dig och hindrar dig från att leva ett gott liv. Samtalen kan förhoppningsvis skänka dig större förståelse för dig själv och ditt liv.


Jag har lång erfarenthet med att arbeta med människor och jag har haft förmånen att lyssna till många människoöden. Känner du oro eller ångest eller drabbats av nedstämdhet så kan samtalsterapi vara ett stort stöd och en väg ut ur dina bekymmer och problem. Jag har också stor erfarenhet utav vilka problem som kan uppstå i den nära relationen.


Min bakgrund som präst gör att jag är mycket familjär med frågor och spörsmål om det andliga livet. Under många år har jag arbetat med själavård och andlig vägledning.


Jag finns tillgänglig på Linnéstadens psykoterapi institut, Järntorget 4 i Göteborg men du kan också anlita mig On-Line.


Du bokar genom agneta4me@yahoo.com eller 0708-541110


Jag talar förutom mitt modersmål, svenska, även obehindrat tyska och engelska.