Varmt Välkommen

lolbullettease2023
måste springa

Präst och kyrkliga handlingar, Andlig vägledning


Jag har arbetat som präst i snart 35 år. Jag har haft och har förmånen att följa människor i glädje och sorg. Några av de viktigaste uppgifterna som präst är de möten som äger rum vid begravningar, vigslar och dop.


Du kan kontakta mig på agneta4me@yahoo.com eller 0708-541110


Under många år har jag också arbetat med andlig vägledning. Det är enskilda samtal som syftar till att dryfta frågor som rör ditt andliga liv.


Varmt välkommen.