Varmt Välkommen

Göteborgs-

guide

Agneta Olsson

Dödsdoula


Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt, person som tjänar och är omvårdande. Du känner kanske till förlossningsdoula? En person som anlitas för att stödja de blivande föräldrarna.


Dödsdoulans roll är att likna vid en 'omvänd förlossning'. Min uppgift är att slå följe med dig vid livets slutskede.


Så, vad kan jag göra för dig som är döende och/eller dina närstående?


Jag kan finnas vid din sida, helt och hållet på dina premisser. Jag kan vara på plats i ditt hem, på hospice, på sjukhus eller på annan plats där du befinner dig och vill att jag ska vara. Det är helt och hållet du som bestämmer hur du vill ha det.


Oavsett var, ser jag till ditt bästa. Du skall ha en trygg och kärleksfull omgivning. Jag kan vara tillgänglig via telefon eller online initialt eller på plats hos dig.


Mot slutet finns jag hos dig för att lyssna, prata om det behövs, läsa för dig, spela musik och göra det just du vill att jag ska göra.


Det är ditt välbefinnande och dina önskemål som står i centrum.


En dödsdoula är en insatt, fördomsfri och specialutbildad medmänniska som kan vara länken mellan sjukvården och dina närstående. Jag stöttar och underlättar med att hantera känslor kring död och sorg.


Som dödsdoula kan jag även hjälpa till med att planera och ordna juridiska dokument, ta ställning till livsuppehållande åtgärder och begravningsbestyr. Hjälpa dig med kontakter i sjukvården och andra insatser som du behöver komma i kontakt med.


Jag kan föra din talan och vara din och dina närståendes förespråkare när orken tryter. Hjälpa till med vardagliga sysslor i ditt hem, handla, laga enklare mat, servera drycker, sköta om husdjur. Allt för att skapa en så bekväm och trygg omgivining som möjligt.


En viktig del är att ofta hjälpa till att tänka igenom och planera dina önskemål på dödsbädden. Förklara för dig och dina närstående vad som kan vara förväntat och vad som kan hända mot slutet. Som dödsdoula kan jag vara hos dig i dödsögonblicket men även efteråt och tillsammans med din utvalda begravningsbyrå se till att du kommer vidare beroende på vilka önskemål du haft om begravning.


Efter din död kan vi hjälpa till med de praktiska bestyren som kommer och hålla fortsatt kontakt med dina närstående och hjälpa till så länge det behövs.


Inom min roll som doula har jag även kommit i kontakt med familjer som skall ta farväl av sina fyrbenta familjemedlemmar. Det kan vara ett ovärderligt stöd när det svåra beslutet skall fattas och jag känner en stor mening i att få dela med mig av min personliga erfarenhet och min tjänst som doula.


Du kan boka en konsultation på agneta4me@yahoo.com eller 0708-541110

lolbullettease2023
måste springa